Vì sao người Việt chi hơn 2 tỷ USD ra nước ngoài du lịch chữa bệnh?

Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam có khoảng hơn 40.000 người ra nước ngoài và chi khoảng 2 tỷ USD cho việc chữa bệnh.

Bình luận