Tin tức mới nhất về vi phạm thời gian quyết toán
Báo động: Hơn 12.000 dự án vi phạm thời gian quyết toán

Báo động: Hơn 12.000 dự án vi phạm thời gian quyết toán

Theo báo cáo về tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước năm 2016, tổng số dự án hoàn thành là 85.379 dự án nhưng có tới 12.255 dự án vi phạm thời gian quyết toán, chiếm trên 14% dự án hoàn thành.
Xem tiếp