Vay 300 triệu đồng, bị chủ nợ thuê côn đồ ép viết giấy nợ 1,5 tỷ đồng

Vì muốn đòi nợ 300 triệu đồng cùng tiền lãi, Duyên đã thuê một số đối tượng côn đồ đến nhà con nợ đe dọa, chửi bới, ép viết giấy nợ số tiền 1,5 tỷ đồng.

Bình luận