Vạn người thức đêm chen chân xin Ấn đền Kiếp Bạc

Cả vạn người thức đêm ngồi chờ đợi đến giờ được ban Ấn thiêng tại đền Kiếp Bạc trong Lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2016.

Bình luận