Vận chuyển 3 kg heroin lấy 6 triệu đồng, người phụ nữ lĩnh án tử hình

Vận chuyển thuê 3 kg heroin để lấy tiền công 250 USD (gần 6 triệu đồng), người phụ nữ 55 tuổi bị tòa tuyên án tử hình.

Bình luận