Vạch trần thủ đoạn trộm vàng siêu tinh vi của đạo chích, chủ tiệm khó lòng nhận ra

Những thủ đoạn trộm vàng tuy cũ nhưng vẫn được tội phạm áp dụng thành công, dễ dàng qua mặt các nhân viên và chủ tiệm vàng.

Nguồn: ANTV

Bình luận