Va chạm giao thông, người phụ nữ hung hăng quát nạt, đẩy ngã cụ già

Sau va chạm giao thông, người phụ nữ đi xe Lead cùng cụ ông lời qua tiếng lại giữa phố, trong lúc tức giận, chị này vung tay xô ngã ông cụ.

Bình luận