UFO ngăn cản 3 máy bay Trung Quốc hạ cánh

Ba máy bay chở khách của Trung Quốc đã không thể hạ cánh xuống sân bay của thành phố Miên Dương, Tứ Xuyên do sự xuất hiện của vật thể bay không xác định.

Bình luận