Từ tháng 8/2017, đối tượng nào được tăng 7,44% lương hưu?

(VTC News) - Bắt đầu từ ngày 15/8/2017, Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội quyết định tăng 7,44% lương hưu và trợ cấp với nhiều đối tượng đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội.

VTC1

Bình luận