Tù nhân lao vào ôm chặt kẻ nổi loạn, giải cứu quản ngục

Bị một tù nhân nổi loạn tấn công bất ngờ, nhân viên nhà tù không kịp trở tay, dù anh đã gọi hỗ trợ nhưng chẳng thấy ai, giữa lúc đó, một tù nhân khác xuất hiện, lao vào khống chế kẻ tấn công, giải vây cho nam nhân viên.

Bình luận