Từ ngày 1/11, cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi

(VTC News) - Từ ngày 1/11/2017, hành vi bán rượu cho người dưới 18 tuổi sẽ bị nghiêm cấm; tổ chức, cá nhân sản xuất rượu công nghiệp, rượu thủ công cũng phải có giấy phép.

VTC14

Bình luận