Từ năm 2018, Hà Nội thu hồi toàn bộ xe cũ nát

Đại diện Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, Chính phủ có lộ trình thu hồi xe máy cũ nát từ 1/1/2018.

Bình luận