Từ hôm nay, khách hàng mất tiền trong tài khoản được bồi hoàn

Từ hôm nay (28/11), khách hàng mất tiền trong tài khoản không do lỗi của mình sẽ được bồi hoàn.

Bình luận