Từ chối đăng kiểm xe chưa nộp phạt nguội là đúng luật

10.000 là số lượng phương tiện bị từ chối đăng kiểm do bị phạt nguội qua camera nhưng chưa nộp phạt, số liệu vừa được Cục Đăng kiểm Việt Nam công bố.

 

Bình luận