Từ 1/8, truy xe vi phạm giao thông từ clip của người dân

Theo Nghị định 46 có hiệu lực từ ngày 1/8, người dân có quyền ghi hình ảnh vi phạm của người tham gia giao thông để cảnh sát làm căn cứ xác minh, xử phạt.

 

VTC1

Bình luận