Từ 1/1, ra rạp xem phim phải mang theo CMND, thẻ căn cước?

Bắt đầu từ 1/1, quy định phân loại phim theo độ tuổi chính thức được áp dụng sau nhiều năm chuẩn bị dự thảo và lấy ý kiến rộng rãi.

Bình luận