Vụ Đồng Tâm là bài học cho cả cơ quan nhà nước và người dân

Sau sự việc tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, các cơ quan chức năng và người dân đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm.

Bình luận