Video: Đặc công Việt Nam khổ luyện rèn quân, biến hóa xuất quỷ nhập thần

Binh chủng Đặc công, Quân đội Nhân dân Việt Nam là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ được tổ chức, trang bị và huấn luyện đặc biệt, có phương pháp tác chiến linh hoạt, táo bạo, bất ngờ.

Bình luận