Va chạm giao thông trên đường: Hiểm hoạ khôn lường từ những cái đầu 'nóng'

Vụ va chạm rất nhỏ nhưng cuối cùng lại trở thành một vụ án chỉ bởi sự thiếu kiềm chế của những người liên quan và văn hóa ứng xử trên đường, rõ ràng vẫn còn là điều xa vời với một bộ phận cư dân.

Bình luận