Trung Quốc: Công nhân vệ sinh bị xe ba gác tông chết, người qua đường dửng dưng bỏ mặc

Nam công nhân vệ sinh đang quét đường thì bị xe ba gác tông trúng, con đường có khá nhiều người qua lại vào thời điểm đó nhưng tuyệt nhiên không một ai dừng lại giúp đỡ.

Bình luận