Thanh niên tốt bụng sửa cột đèn giao thông và cái kết bất ngờ 

Thấy đèn giao thông gặp trục trặc, nhấp nháy liên tục, nam thanh niên tốt bụng tìm cách sửa chữa, tuy nhiên, kết quả lại nằm ngoài mong đợi của mọi người.

; ; ;