Thanh niên giả vờ nghe điện thoại, trộm IC xe Lead trong tích tắc 

Nam thanh niên giả vờ nghe điện thoại rồi ra tay trộm IC của chiếc xe Lead dựng trên vỉa hè cực nhanh.