Tận mắt xem nước giếng khoan bốc cháy ngùn ngụt ở Quảng Trị 

Chỉ cần bật lửa ở miệng giếng, ngọn lửa sẽ bùng lên, càng đổ nước vào miệng giếng, ngọn lửa càng bốc cao hơn và không tắt.