Tắc kè hỗn chiến với rắn lục cứu đồng loại 

Một người dân ở Philippines vừa ghi được khoảnh khắc khó tin khi tắc kè xông vào tấn công rắn lục để giải cứu đồng loại.