Sự thật về sinh vật lạ bầy nhầy gớm ghiếc khiến dân mạng nổi da gà 

Hình ảnh sinh vật lạ đen bóng, chậm chạp di chuyển để lại vệt nhớt trên sàn nhà khiến cư dân mạng một phen nổi da gà kinh hãi.