Quy luật mưa bão ở Việt Nam không phải ai cũng biết

Mặc dù là một hiện tượng thời tiết cực đoan và nguy hiểm nhưng mưa bão vẫn có những quy luật hình thành và hoạt động nhất định.

Bình luận