Báo Điện tử VTC News

Philippines đưa quân trái phép đến đảo Thị Tứ của Việt Nam 

Với việc đưa tàu trái phép vào vùng đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa, Philippines đã xâm phạm trái phép vào vùng lãnh hải thuộc chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam