Nữ nhân viên lúi húi lấy đồ, thanh niên bảnh bao nhanh tay trộm điện thoại 

Lợi dụng lúc nữ nhân viên cúi xuống lấy đồ, nam thanh niên ăn mặc bảnh bao nhanh tay trộm chiếc điện thoại rồi bỏ đi.

; ; ;