Nhật Bản khẩn cấp bảo vệ diễn viên bị ép đóng phim người lớn

Chính phủ Nhật Bản vừa công bố một số biện pháp khẩn cấp nhằm bảo vệ những diễn viên bị ép buộc tham gia đóng phim người lớn.

Bình luận