Báo Điện tử VTC News

Người Việt sa sút sức khỏe vì...nghỉ dưỡng 

Nghỉ dưỡng theo cách lựa chọn a dua, dấn thân vào những điểm nóng ngột ngạt đông kín người không mang lại ích lợi ngoài sự tốn kém và hại sức khoẻ, tinh thần.