Người phụ nữ mắn đẻ nhất thế giới: 37 tuổi có 38 đứa con 

Người phụ nữ được cho là mắn đẻ nhất thế giới có tên Mariam Nabatanzi, người Uganda, ở tuổi 37, đã là mẹ của 38 đứa con.