Người Mỹ kêu gọi ông chủ Facebook tranh cử Tổng thống 

Nhiều người Mỹ đang nghĩ tới việc kêu gọi ông chủ Facebook, Mark Zuckerberg, tham gia tranh cử Tổng thống.