Người già nhất thế giới vừa qua đời ở tuổi 146 

Một cụ ông tại Indonesia được ghi nhận là người già nhất thế giới vừa mới qua đời, theo giấy tờ, cụ ông này thọ đến 146 tuổi.