Người già nhất thế giới vừa qua đời ở tuổi 146

Một cụ ông tại Indonesia được ghi nhận là người già nhất thế giới vừa mới qua đời, theo giấy tờ, cụ ông này thọ đến 146 tuổi.

Bình luận