Miền Bắc gia tăng nồm ẩm giữa tuần này 

Dạng thời tiết mưa ẩm về đêm và sáng sớm, trưa hửng nắng sẽ duy trì ở miền Bắc đến giữa tuần này.

; ; ;