Lính dù nữ vướng vào dây điện cao thế, gây nổ kinh hoàng 

Trong quá trình tập luyện, một lính dù nữ khi cố gắng tiếp đất đã vướng phải đường dây điện cao thế, gây ra vụ nổ kinh hoàng giữa không trung.

; ; ;