Hôn nhau giữa đường, đôi tình nhân Trung Quốc bị ô tô 'điên' đâm gục 

Tài xế say rượu đâm gục đôi tình nhân Trung Quốc đang hôn nhau giữa đường.