Hiện trường vụ nhà xưởng cháy dữ dội trên đường Phạm Hùng 

Hiện chưa có thống kê thương vong của vụ cháy này.