Báo Điện tử VTC News

Hà Nội: Thú vị với 'làn đường ưu tiên BRT trong ngõ' đầu tiên 

Ngõ 342 Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) là con ngõ đầu tiên được thử nghiệm sơn đường ưu tiên cho người đi bộ.