Đường sắt đi ngầm Nhổn - Ga Hà Nội sẽ được thi công bằng công nghệ nào?

Tuyến đường sắt Nhổn – Ga Hà Nội có tổng chiều dài khoảng 12km, trong đó có 4km đi ngầm dưới lòng đất, đoạn từ Đại học Giao thông Vận Tải đến Ga Hà Nội.

Bình luận