Đường đi kỳ lạ của 1 tấn thuốc tây lậu trị giá 5 tỷ đồng 

Có thủ tục quá cảnh ở Tân Sơn Nhất, lô thuốc tân dược trị giá 5 tỷ đồng được xuất qua biên giới Campuchia nhưng sau đó quay trở lại Việt Nam bằng đường bộ.