Đang cướp người đi đường, vô tình đánh chết đồng bọn 

Trong lúc bao vây trấn lột một phụ nữ đi đường, một trong hai tên cướp vô tình đánh vào đầu đồng bọn khiến hắn ngã lăn ra đường và thiệt mạng ngay sau đó.

; ; ;