Cướp phi xe lên vỉa hè, giật phăng điện thoại trên tay cô gái 

Cô gái đứng trên vỉa hè nhắn tin, bị tên cướp chạy xe máy qua giật phăng điện thoại trên tay.