Cụ ông 90 tuổi hít xà đơn 24 cái khiến thanh niên trai tráng thán phục

Cụ ông 90 tuổi đến từ bang Florida, Mỹ khiến nhiều thanh niên tròn mắt thán phục khi hít xà đơn 24 cái liên tiếp một cách "nhẹ tựa lông hồng".

Bình luận