Clip: Rắn giả chết khi biết không còn đường thoát thân 

Sau một hồi vùng vẫy mà không thể thoát thân, con rắn chàm phương đông bèn dùng kế giả chết, toàn thân con vật bất động, miệng há hốc, ánh mắt vô hồn.

; ; ;