Chủ quán nhanh như cắt phi thân qua tủ kính, đuổi theo tên cướp điện thoại 

Tên cướp giả làm khách mua hàng, cầm 2 chiếc điện thoại lên xem rồi chạy mất, chủ quán lập tức trèo qua tủ kính, đuổi theo nhưng bất thành.

; ; ;