Muôn kiểu chống đối cảnh sát giao thông: Những con số giật mình

Từ đầu năm 2017 đến nay, toàn quốc xảy ra gần 30 vụ chống đối lại lực lượng cảnh sát giao thông trong khi làm nhiệm vụ, khiến 2 chiến sĩ hy sinh, nhiều người bị thương.

Bình luận