Chân dung Đệ nhất Phu nhân hơn chồng 24 tuổi của nước Pháp 

Brigitte Trogneux sinh năm 1953 trong một gia đình trung lưu ở Pháp, trước khi gặp Macron, bà có một sự nghiệp ổn định với công việc là giáo viên dạy Văn học Pháp, tiếng Latin và kịch.