Cảnh sát Mỹ cứu cụ ông nhảy lầu tự tử ở viện dưỡng lão

Người đàn ông lớn tuổi chạy lên tầng 6, toan trèo qua ban công nhảy xuống, lập tức được viên cảnh sát túm đai quần kéo lại.

Bình luận