Cảnh sát Mỹ cứu cụ ông nhảy lầu tự tử ở viện dưỡng lão 

Người đàn ông lớn tuổi chạy lên tầng 6, toan trèo qua ban công nhảy xuống, lập tức được viên cảnh sát túm đai quần kéo lại.