Cấm lưu hành 'Màu hoa đỏ' ở Tiền Giang: Chỉ là hiểu lầm và sai sót 

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn khẳng định, văn bản của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tiền Giang không hề cấm lưu hành ca khúc "Màu hoa đỏ", thực ra đó chỉ là hiểu lầm.