Lịch thi đấu U20 World Cup 2017

Bò rớt giá, người nuôi điêu đứng với món nợ lớn 

Tại Quảng Ngãi, nhiều hộ gia đình đầu tư vay ngân hàng để chăn nuôi bò, tuy nhiên, sau nhiều tháng nuôi, khi bán ra chẳng những không có lãi mà còn lỗ nặng.